Changelog/nl-nl

From OpenKM Documentation
< Changelog
Revision as of 15:14, 23 April 2012 by Bas.on (talk | contribs) (v5.1.9 - Crisis)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

v5.1.9 - Crisis

 • Release datum: 01/02/2012
 • Gebruikers quota in MB
 • Gebruiker met een admin rol kan documente ontgrendelen
 • OpenKM indexeert niet bericht inhoud
 • Chatroom inconsistentent
 • Maak een PDF tekst extract OCR werkt met Tesseract
 • Refresh werkt niet
 • Verbeterde webservices compatibiliteit
 • Controleer voor knooppunt lock-status bij inschrijving
 • Bevestigings dialoog bij verijderen van een notitie
 • pdf2swf configureerbare parameters
 • XSRF Problem
 • Verbeterde Oracle10g ondersteuning
 • Kan niet recursief beveiliging veranderen er notities aan een directory zijn toegevoegd
 • Repository Export/Import map heeft geen sorteer volgorde
 • Diverse correcties en verbeteringen

V5.1.8-2 - Azrael

 • Vrijgave datum: 04/01/2012
 • Fixed XSRF problemen

V5.1.8 - Smurf

 • Vrijgave datum: 01/12/2011
 • Vaste verwijdering probleem wanneer zijn notities
 • Vaste Java-applet File Uploader - Peer niet geverifieerd
 • HTTPS downloaden van IExplorer werkt nu
 • Fix misplaatst voortgangsdialoogvenster
 • Behoefte om VERWIJZING te geven in LDAP-configuratie
 • Gecodeerde HTML-entiteiten als OpenKM configuratie wordt geopend
 • Opgelost diverse WebDAV problemen
 • Verbetering van FormElement handling in Workflow comparator
 • Chat standaard ingeschakeld
 • Voorkom NPE op WorkspaceServlet
 • Scannen van meerdere scan ingeschakeld
 • Verschillende database query problemen opgelost
 • Gebruik FreeMarker uitdrukkingen in PDF-sjablonen
 • Schrijf document metagegevens bij het exporteren van een document
 • Ondersteuning toegevoegd voor Abby OCR
 • Toegevoegd Autocad naar PDF conversie
 • Diverse verbeteringen in de administratie